May 5, 2022

Ep. 34 - Johannes Kleppa om bedehusbevegelsens begynnelse, vekkelse, forkynnelse og lærdommer.

I denne månedens Liv & Lederskap har Daniel gleden av å snakke med Johannes Kleppa. Han har gjennom et innholdsrikt liv virket som forkynner, bibelskolelærer, forfattere, redaktør i avisen Dagen, og er blant norges fremste bedehushistorikere. I podkasten forteller Johannes inspirerende om bedehusbevegelsens begynnelse, vekkelsene, hva som kjennetegnet forkynnelsen, Bergen Indremisjon, tilbakegangen ifra etterkrigstiden, hva vi kan lære og mye mer. Bedehusbevegelsen er blant den fremste kristne arven vi har i Norge!

More episodes

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App