February 3, 2022

Ep. 31 - Linn Margritt Jansen Bru om hvordan leve et misjonalt liv i Norge i dag.

I denne månedens Liv & Lederskap har Daniel gleden av å snakke med Linn Margritt Jansen Bru. Hun er utdannet politi, men kjente etterhvert Guds kall til å flytte til Karmøy for å arbeide blant ungdommer. Hun er i dag engasjert i misjonsbevegelsen Young Life, har kjøpt en gård hvor ungdommer henger "døgnet rundt", vært med å lede flere hundre ungdommer til Jesus de siste årene og beskriver selv at livet ofte "ser ut som Apostlenes gjerninger". Hvis du vil vite hvordan et misjonalt liv kan se ut i Norge i dag, så vil du vanskelig finne bedre forbilder!

More episodes

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App