October 31, 2019

Ep. 3 - Egil E. Ellingsen om å være seg selv i lederskap, å lære av eldre ledere og naturlig overnaturlig.

I denne månedens Liv & Lederskap deler Egil Elling, leder av IMI-bevegelsen, ekte og engasjerende ifra eget liv og vandring i lederskap. Samtalen handler om å lære og lede med den personligheten man har, styrken av å lede sammen med andre generasjoner, hvordan ære og lære av ledere som er eldre, og viktigheten av å ha en naturlig overnaturlig kultur i våre menigheter. 

More episodes

Load more

Play this podcast on Podbean App