December 3, 2021

Ep. 29 - Per Eivind Kvammen om menighetsplatning, Åndsliv i polerte kirker og moderne disippelskap.

I denne månedens Liv & Lederskap har Daniel gleden av å snakke med Per Eivind Kvammen, som har ledet plantingen av flerstedsmenigheten Sentrumskirken i Rogaland og er leder for Plant i Pinsebevegelsen. I denne episoden forteller han ærlig om egen trosvandring, status for menighetsplanting i Norge i dag, hvordan bevare Åndens liv i våre stadig mer polerte kirker, disippelskap i en postmoderne tid og enda mer.

More episodes

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App