September 3, 2020

Ep. 14 - Gina Gjerme om egen trosfortelling, tjeneste og familieliv, kvinner i lederskap og hvordan dele troen naturlig.

I denne månedens Liv & Lederskap har Daniel gleden av å lytte til Gina Gjerme. Hun er til daglig leder for et konsulentkontor i Bergen og har sammen med sin mann, Øystein Gjerme, startet og leder Salt Bergenskirken. I denne episoden deler hun om sin egen vei til tro på Jesus, hvordan håndtere ulike roller som leder, mor, pastor, ektefelle osv., refleksjoner rundt kvinner i lederskap og ikke minst gull fra hennes bok "Bro til tro". Gjerme deler lattermildt og ærlig - virkelig gjenkjennbart og inspirerende! 

More episodes

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App