September 1, 2019

Ep. 0 - Podkastintroduksjon

I den første episoden av podkasten, snakker Daniel om "hvorfor enda en ny podkast?", og forteller hva som er hjertet bak det hele og hvilket format den vil ta. Den første torsdagen i hver måned vil det komme nye intervjuer med ulike ledere med en kristen tro, alt med den visjon om "å inspirere til sterke liv og store lederskap i Jesusetterfølgelse!"

More episodes

Load more

Play this podcast on Podbean App